Page 1 of 1

[PL] Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa

Posted: Fri May 03, 2019 8:18 am
by dawid9554
Witam!
Przychodzę do Was z moim mini-projektem, który rozpocząłem kilka dni temu.

Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa

Syntazer, jak każdy, typowy syntezator mowy, potrafi przetworzyć wyświetlany tekst w werbalną wypowiedź. Działa on na podstawie algorytmu zbliżonego mniej więcej do tego występującego chociażby w Commodorowym Black-Box v8 - konwertuje litery na głoski i odtwarza po kolei próbki dźwiękowe odpowiadające tym głoskom. Potrafi również rozróżnić głoski dwuliterowe, takie jak RZ, SZ, CZ, itp. Niestety, nie jest jeszcze w stanie rozróżnić głosek trójliterowych, ale cały czas nad tym pracuję. Ze względu na nieco małą przestrzeń pola tekstowego, dodałem możliwość wyboru jednej z 20 stron, co pozwala na przechowywanie większej ilości tekstu. W przyszłości zamierzam również dodać wsparcie dla klawiatury Family BASIC, co ułatwi edytowanie tekstu.

Gdy projekt zostanie w pełni ukończony, zamierzam zgrać gotowy obraz ROM na 512-kilobajtowej pamięci EPROM oraz umieścić go na płytce PCB zawierającej układ zbliżony do tego występujący na płytkach UNROM lub UOROM (iNES Mapper #02) a zapisane zdania będą przechowywane w 8-kilobajtowej pamięci SaveRAM zasilanej baterią, dzięki czemu zapisany tekst nie przepadnie nawet po wyjęciu kartridża.

Re: [PL] Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa

Posted: Sat Jun 15, 2019 6:25 pm
by B00daW
Do you have a link for the source or the binary anywhere?

google: "czy masz link do kodu źródłowego lub programu NES?"

Re: [PL] Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa

Posted: Tue Jun 18, 2019 9:56 pm
by dawid9554
B00daW, it's still in development so I can't publish the ROM nor source at this moment. When it's finished, I'll let you know.

Re: [PL] Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa

Posted: Thu Jun 11, 2020 12:34 am
by sdm2
dawid9554 wrote:
Fri May 03, 2019 8:18 am
Witam!
Przychodzę do Was z moim mini-projektem, który rozpocząłem kilka dni temu.

Syntazer - Polski syntezator mowy na Pegasusa
Ja bym chciał usłyszeć NES'owa wersję piosenki, którą "zaśpiewał" blackbox na C64 :)

https://www.youtube.com/watch?v=Eq9h9Fj9qXc